فقط تا 15 اردیبهشت دوره ها را به قیمت سال قبل ثبت نام کنید

جریمه مالیاتی مشاغل

جریمه مالیاتی مشاغل

جریمه مالیاتی مشاغل : در تمامی کشورها باید یک منبع درآمد خوبی ایجاد شود تا از پس هزینه ها بر بیایند. در بسیاری از الین کشورها این منبع درآمد از طریق مالیات تامین می شود.

به همین دلیل قانون مالیات ها بوجود آمدند و برای جلوگیری از تخلفات مالیاتی جرائم مختلف را ایجاد کردند.

 

چه چیزی جرم مالیاتی محسوب می شود؟

هر شخصی که عمداً به هر نحوی اقدام به فرار مالیاتی کند یا مالیات خود را کمتر ابراز کند یا فعالیت خود را اعلام نکند، مرتکب جنایت شده و در صورت محکومیت به جریمه نقدی محکوم می‌شود.

براساس ماده 190 و 192 قانون مالیات مستقیم تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به پرداخت مالیات هستند.

 

جریم مشاغل 

به اشخاصی که برای خود کسب و کاری راه اندازی کرده اند اشخاص حقیقی یا مشاغل گفته می شود. در اصل این اشخاص می توانند با چند نفر شریک شوند و کسب و کاری را راه اندازی کنند اما کسب و کار آنها شخصیت حقوقی ندارد. برای مثال اگر یک فردی تولیدی مبل راه اندازی کند و پرسنلی داشته باشد یک شخص حقیقی می باشد اما اگر همین شخص یک شرکت ثبت کند ، کسب و کار او شخصیت حقوقی پیدا می کند و نیاز به باز کردن حساب بانکی به نام شرکت دارد و ارائه تمامی صورت حساب ها باید با نام شخصیت حقوقی و شناسه ملی و یا کد اقتصادی شرکت باشد. 

 

مالیات اشخاص حقیقی

مالیات اشخاص حقیقی بر اساس تمامی درآمد حاصل از فروش کالا یا ارائه خدمات یا سایر درآمدهای جانبی آنها پس از کسر هرگونه هزینه و استهلاکات بدست می آید.

لازم به ذکر است که اگر صاحبان مشاغل از انجام تکالیف قانونی خود ، خودداری کنند از معافیت ها و مشوق هایی که سازمان مالیاتی برای آنها درنظر گرفته است محروم می شوند.

 

انواع جرائم مالیاتی

جرائم عدم انجام تکالیف قانونی(عدم ارسال اظهارنامه،عدم ثبت اطلاعات صورت معاملات فصلی، عدم ارائه مدارک و اسناد مالی و…)

جرائم ارزش افزوده

جرائم مالیات بر درآمد حقوق

جرائم عدم پرداخت مالیات

 

جرائم به صورت کلی

سازمان امور مالیاتی برای اشخاصی که پس موعد مقرر مالیات خود را پرداخت می کنند جریمه ای معادل 2.5% مبلغ مالیات جریمه ماهانه در نظر گرفته است.

در صورت عدم ارائه اظهارنامه در موعد مقرر جریمه 30% مالیات متعلقه به اشخاص تعلق می گیرد.

در صورت عدم ارائه اسناد مالی و دفاتر قانونی معادل 20% جریمه شامل حال این اشخاص می شود.

 اگر صاحبان مشاغل از خریداران بخواهند که مبلغ درآمد را از طرق مختلف مثل کارت به کارت یا پول نقد پرداخت کنند باید 30%  بیشتر مالیات پرداخت کنند.

 

جرائم ارزش افزوده و مالیات حقوق هم جرائمی هستند که درصورت انجام ندادن تکالیف به اشخاص حقیقی تعلق می گیرد. جرائم ارزش افزوده طبق قانون جدید دست خوش تغییراتی بوده که در یک مقاله دیگر درباره آن صحبت خواهیم کرد.

 

اشتراک گذاری مطلب