درباره حسابیمو

شرکت حسابیمو با نگرش ورود به حوزه تکنولوژی های مالی و کم کردن فاصله حوزه حسابداری با تکنولوژی شروع به فعالیت کرده است.
اولین اقدام حسابیمو آموزش جامع حسابداری برای پرورش افراد حرفه ای در این حوزه است.

ضعف و فاصله حسابداری باعلم روز:

بر اساس تحقیقات انجام شده چالش های مالی و حقوقی از دلایل شکست بسیاری از کسب و کارهاست و نبود آگاهی و بروز شدن در این حوزه می تواند برای هر کسب و کاری خطرآفرین باشد. یکی از دغدغه های مهم حسابیمو پرورش افراد حرفه ای در حسابداری است تا بتواند چالش های موجود را به درستی حل کند.

ما به عنوان یک تیم همیشه در تلاشیم بهترین کیفیت را فراهم کنیم و معتقدیم همیشه فرصت برای رشد و دستیابی به اهداف را خودمان باید خلق کنیم.

فهرست