تقویم حسابداری ۱۴۰۰

راهنمایی برای :
event

رویداد های مالی

event

جرائم دیرکرد

قطعا برای شما هم اتفاق افتاده که در حسابداری اموری که حتما باید انجام میدادید رو فراموش کردید یا به تعویق انداختید. نیاز شما با تقویم حسابداری برطرف میشه!

داشتن تقویم کاری حسابداری براتون یک ویژگی محسوب میشه که بتونید همه رویداد های مالی رو در یک نگاه ببینید و برای هرکدوم برنامه ریزی کنید. در ضمن این تقویم طوری طراحی شده که خودتون هم میتونید توش برنامه ریزی کنید. از این برگ برنده استفاده کنید 😉

برنامه ریزی باعث می شود تا آینده را به زمان حال بیاورید و درآن تغییر ایجاد کنید.

آلن لاکین، نویسنده آمریکایی

فهرست