دوره پریمیوم حسابداری از یادگیری تا قرارداد کاری

ویژگی های دوره

فرایند دوره

تصمیم گیری و مصاحبه

پس از تصمیم گیری درباره شرکت در دوره می توانید فرم پر کنید تا با شما برای مصاحبه و ارزیابی ارتباط بگیریم.

مرحله اول
مرحله دوم

جلسه برنامه ریزی یادگیری

پس از قبولی در مراحل ارزیابی و نهایی کردن ثبت‌نام، شما به عنوان مهارت‌جو وارد این دوره خواهید شد. در یک جلسه آنلاین برنامه یادگیری به شما ارائه می شود.

شروع یادگیری

با تمام قوا در کنار منتور های دوره به صورت هفتگی جلسات یادگیری را طی کنید.

مرحله سوم
مرحله چهارم

مشاوره و جلسات پرسش و پاسخ

جلسات پرسش و پاسخ فنی به صورت هفتگی برای شما برگزار می شود.

دریافت مدرک دوره

دستاورد شما از این دوره مهارت های فنی و کسب درآمد از حسابداری خواهد بود.

مرحله پنجم

ثبت نام در دوره

هزینه ثبت نام در دوره :

18,000,000 تومان