فاکتور رسمی یا صورتحساب رسمی چیست؟

فاکتور یا صورتحساب رسمی

فاکتور رسمی یعنی هر سندی که دارای مهر و امضاء باشد و به عنوان فاکتور در یک معامله، از طرف فروشنده به خریدار تحویل داده شود.

فاکتور یک ورق A4 یا A5 می باشد که صاحبان کسب و کار ها از آن برای وارد کردن اطلاعات کالا و اطلاعات خود و خریدار استفاده می کنند. صاحبان کسب و کار ازین برگه به عنوان سند معامله استفاده می کنند. برای رسمیت پیدا کردن این سند و انجام معامله مهر فروشنده و خریدار به همراه امضا در انتهای این برگه وجود دارد.

هر فاکتور باید شامل اطلاعات خریدار و فروشنده  باشد. اطلاعاتی از قبیل کد اقتصادی، شناسه ملی یا کد ملی، شماره ثبت، آدرس و کد پستی و اطلاعات کالا و خدمات داشته باشند.

 

چطور فاکتور رسمی بگیریم؟

انواع صورتحساب هایی که می توانیم تهیه کنیم به شرح ذیل می باشد که:

الکترونیکی: صورتحساب الکترونیکی یا نوع سوم را در سرفصل انواع صورتحساب ها توضیح خواهم داد.

سیستمی: صورتحسابی که توسط نرم افزارهای حسابداری صادر می شوند.

دستی: این مورد به صورت کاغذی توسط صاحب کسب و کار سفارش داده می شود. اطلاعات شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان فروشنده چاپ می شود و بقیه اطلاعات را به صورت دستی و… می توان در آن ثبت کرد.

از زمانی که نرم افزار های حسابداری پا به عرصه کسب و کار ها گذاشتند صدور فاکتورها آسان شد و شما می توانید انواع فاکتور ها را در لحظه صادر کنید.

 

انواع فاکتور

فاکتور یا صورتحساب ها از در آیین نامه ماده 95 قانون مالیات مستقیم به 3 دسته تقسیم می شوند :

صورتحساب نوع اول باید دارای ویژگی های باشد. مانند : شماره سریال چاپی یا ماشینی حسب مورد، تاریخ و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی خریدار و فروشنده است. نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی از اطلاعات موجود در فاکتور میباشد. همچنین مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن نیز وجود دارد.

صورتحساب نوع دوم که صرفا در موارد استفاده از سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) صادره می­شود. این صورتحساب باید دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی باشد.

صورتحساب نوع سوم (صورتحساب الکترونیکی) که دارای شماره سریال ماشینی می باشد. همچنین تمام اطلاعات صوتحساب های دیگر نیز باید در آن ثبت شود. این فاکتور رسمی از طریق سامانه ثبت برخط معاملات صادر و دارای کد رهگیری سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.

 

عضویت در هفته نامه ایمیلی حسابیمو
نام و ایمیل خود را وارد کنید تا از جدیدترین اخبار و مقالات حوزه حسابداری و مالیات مطلع شوید.
اشتراک گذاری مطلب