حسابداری

ما در حسابیمو معتقدیم هرکجای کسب و کار که تراکنش بانکی وجود دارد حسابداری هم آنجاست . در مدل کسب و کار ها همیشه دو بخش مهم وجود دارد : درآمد و هزینه . مدیریت مالی ، تحلیل مالی ، گزارش های مختلف سود و زیان ، گردش کالا یا گزارش های بانکی بخشی از فعالیت های یک حسابدار است. تسلط به اصول حسابداری و نرم افزار های حسابداری از مهم ترین ویژگی های یک حسابداری موفق است. در حسابیمو تلاش میکنیم همیشه بروز باشید و با صنعت حسابداری بیشتر آشنا شوید.

فهرست