نحوه محاسبه عیدی و پاداش آخر سال پرسنل

نحوه محاسبه عیدی و پاداش

یکی از مهمترین دغدغه های کارمندان یک شرکت این است که چه مبلغی را در پایان سال به عنوان عیدی و پاداش دریافت می کنند.

طبق قانون ، عیدی کارگران 2 برابر آخرین حقوق آن‌هاست، مشروط بر اینکه از 3 برابر حداقل حقوق  سال مربوطه بیشتر نباشد. نکته جالب توجه این است که ، هیچ کارگری نباید کمتر از حداقل حقوق دریافت کند و عیدی نباید از 2 برابر حداقل حقوق کمتر باشد البته لازم به ذکر است که این مبلغ در مورد کارگرانی است که یک سال در کارگاه مشغول به کارند و کارگرانی که کمتر از 1 سال کار کرده‌اند به نسبت مدت کارکرد از عیدی برخوردار می‌شوند.

 

مشمولین دریافت عیدی و پاداش بیمه

کارگرانی که مشمول قانون کار هستند مشمول دریافت عیدی پاداش هستند و کارگرانی که کمتر از یک سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، مشمول عیدی پایان سال هستند.

 

 زمان پرداخت عیدی پاداش

پرداخت عیدی و پاداش تنها در پایان سال باید انجام شود ولی اگر کارفرما طی سال مبلغی از آن را پرداخت کند به عنوان علی الحساب عیدی و پاداش آخر سال محسوب شود.

 

فرمول محاسبه عیدی و پاداش به صورت روزانه

 

((مزد ثابت (مزد مبنا) * 60) /365 ) * تعداد روز کارکرد

 

مزد ثابت: طبق ماده 36 قانون کار ، مجموع مزد شغل و مزایای ثابت به تبع شغل که ماهانه به کارگر پرداخت می شود را مزد ثابت می گویند.

مزایای ثابت به تبع شغل :طبق تبصره 1 ماده 36 قانون کار ، مزایایی که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می گردد ( مانند سختی کار ، حق سرپرستی ، فوق العاده شغل و…)

مثال:

کارکرد 265 روز

مزد روزانه= 1.000.000 ریال

مزایای رفاهی =15.000.000 ریال

عیدی پاداش:

1.000.000*60=60.000.000 ریال برای یک سال کارکرد

(60.000.000/365)*265=43.561.495 ریال برای 265 روز کارکرد

 

عیدی و پاداش کارگران ساعتی و کارمزدی

ماده ۳۹ قانون کار: مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می‌شود.

آیین نامه تبصره 2 ماده 35 قانون کار :ماخذ محاسبه عیدی و پاداش ، سنوات پایان خدمت کارکنان و مرخصی استفاده نشده کارگران ساعتی و کارمزدی میانگین 90 روز آخر دریافتی آنها می باشد.

 

فرمول محاسبه عیدی و پاداش کارگران ساعتی و کارمزدی به صورت روزانه:

 

((میانگین دریافتی 90 روز آخر * 60) /365 ) * تعداد روز کارکرد

 

عوامل موثر بر عیدی و پاداش

نحوه محاسبه عیدی و پاداش پایان سال ، مبلغ مبنای تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران در واحدهای فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مزد ثابت، یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی، به تبع شغل خواهد بود، مثل سختی کار، فوق العاده شغل، و هرآن‌چه به تبع شغل به کارگر داده می‌شود. در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل دارند، به جای مزد ثابت ما از مزد مبنا استفاده می کنیم .

مزایای رفاهی و انگیزشی از قبیل حق مسکن، خواروبار و عائله مندی، در این خصوص لحاظ نخواهد شد. بیمه و مالیات عیدی در سطح و میزانی که ذکر شد و در قانون تعیین شده، از پرداخت حق بیمه معاف است اما به آن مالیات تعلق می‌گیرد.

 

معافیت های عیدی و پاداش

 مبلغ عیدی سالانه، دارای معافیت معادل یک دوازدهم معافیت مالیاتی تعیین شده ی سالانه است

مبلغ عیدی طبق قانون کار مشمول بیمه تامین اجتماعی نمی باشد

نکته مهم درباره عیدی سالانه این می باشد که حتما در زمان محاسبه معافیت مالیات حقوق ، عیدی پاداش را به صورت سالانه در نظر بگیرید

عضویت در هفته نامه ایمیلی حسابیمو
نام و ایمیل خود را وارد کنید تا از جدیدترین اخبار و مقالات حوزه حسابداری و مالیات مطلع شوید.
اشتراک گذاری مطلب