مفاهیم مهم حسابداری که باید بدانید!

مفاهیم پایه حسابداری

همه ما همیشه به این فکر می کنیم که بتوانیم مهارت کسب کنیم و بتوانیم از آن مهارت، درآمد کسب کنیم.

حسابیمو در برای شما مهارتی به نام حسابداری، فراهم کرده است. شغلی که بدون شک نیاز تمام کسب و کار ها در همه دنیاست.

حسابداری یا accountancy  در ویکی پدیا به عنوان شغلی در تعامل با حوزه مالی و فرایند های پولی شناخته می شود.

حسابدار نیز شخصی است که به این امور مسلط است.

یک حسابدار درابتدا باید بداند حسابداری چیست و از چه شاخه هایی تشکیل شده است و در چه شرکت هایی میتواند خدمات ارائه دهد پس از آن باید درمورد گزارشات و اصول و فرضیات و قوانین آن اطلاعات داشته باشد.

تعریف حسابداری

شناسایی ، اندازه گیری وثبت گزارش اطلاعات اقتصادی برای استفاده کنندگان به گونه ای که امکان قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه را برای آنها فراهم سازد ، حسابداری گفته میشود.

شاخه های حسابداری:

مالی:شامل حسابداری عمومی میباشد

مالیاتی:حسابداری که در آن محاسبات مالیاتی و قوانین را ثبت و محاسبه میکنند

دولتی:مربوط به ارگان های دولتی بوده و تهیه و تنظیم بودجه و گزارشات را عهده دارند

صنعتی:همان حسابداری تولیدی میباشد که محصولی را دریافت کرده و بعد از اعمال تغییرات به کالا یا محصول نهایی تبدیل کرده و نهایتا کالا را به فروش میرسانند

حسابرسی:شاخه ای از حسابداری است که به بررسی و رسیدگی گزارشات حسابداری میپردازند

انواع طبقه بندی شرکتها:

نوع فعالیت: بازرگانی،تولیدی،خدماتی و…

نوع مالکیت: دولتی ،خصوصی و تعاونی

هدف فعالیت: انتفاعی.غیر انتفاعی

اشخاص حقوقی در زمان ثبت شرکت میتوانند به صورت های زیر ثبت شوند که هریک مسئولیت خاص خود را دارا میباشند.

شرکت سهامی

شرکت سهامی، شرکتی می باشد که سرمایه آن شرکت به سهام تقسیم و مسئولیت هر یک از سهامداران محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است. حداقل تعداد شرکا در شرکت سهامی سه نفر می باشد.

شرکت با مسئولیت محدود

این قسم از شرکت های بازرگانی شرکتی است که میان دو یا چند نفر جهت انجام امور بازرگانی تشکیل شده و هر کدام از شرکا بدون اینکه سرمایه به قطعات سهام قسمت شده باشد تنها تا میزان سرمایه خویش مسئول تعهدات و مقروضات شرکت است.

 شرکت تضامنی

شرکت تضامنی را شرکتی گویند که برای انجام امور بازرگانی و تجارت بین دو یا تعدادی از افراد با مسئولیت تضامنی ایجاد می شود. در این شرکت ها اگر دارایی شرکت برای پرداخت مقروضات  کافی نباشد هر کدام از شرکا مسئولیت پرداخت مقروضات شرکت را بر عهده خواهند داشت.

 شرکت مختلط غیر سهامی

این قسم از شرکت های بازرگانی شرکت هایی هستند که برای انجام امور تجاری و بازرگانی بین یک یا چند شریک تضامنی و یک یا چند شریک با مسئولیت محدود؛ بدون تقسیم سهام، ایجاد شده اند.

 شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی شرکتی را گویند که بین چند شریک سهامی و یک یا چند شریک تضامنی جهت انجام امور تجاری تشکیل شده باشد.

  شرکت نسبی

شرکت نسبی همانطور که از اسمش پیداست شرکتی است که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر کدام به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند.

شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت تعاونی تولید، شرکتی را گویند که بین عده ای تشکیل می شود و هر یک از شرکا مشاغل شان را جهت تولید و فروش اجناس به کار می برند. شرکت تعاونی مصرف، شرکتی می باشد هدف از تشکیل آن، فروش اجناس اعم از اینکه این اجناس را شرکا تولید کرده یا خریده باشند و تقسیم سود و زیان بین شرکا به نسبت خریدشان می باشد.

فهرست