خدمات ثبت شرکت حقیقی و حقوقی

خدمات ثبت شرکت

ثبت شرکت، یک استراتژی چیدنی

کسب و کار شما برای رسمی شدن نیاز به یک برنامه ریزی زمانی و قانونی دارد. ما در کنار کسب و کار شما برای مشاوره و اجرای این مسیر به بهترین حالت ممکن آماده ایم. ما شما را به یک مسیر مناسب دعوت میکنیم.

ثبت شرکت مسئولیت محدود، سهامی خاص، ثبت تغییرات، کارت بازرگانی و ثبت برند از مهم ترین فعالیت های حسابیمو در امور ثبتی است.

خدمات ثبت شرکت

سرعت همراه با بهترین کیفیت

شروع این مسیر با ارسال اطلاعات توسط شما آغاز می شود. اطلاعات و متون قانونی ایجاد شده و در سامانه های مربوطه ثبت خواهد شد. ما برای هر اقدام زمان بندی و کیفیت را خلق می کنیم. تلاش ما بر این است که تنها اقدام لازم از سمت شما ارسال اطلاعات بوده و ادامه مسیر به دست ما طی شود.

در پایان همراه با نوع شرکت ثبتی خود از حسابیمو مشاوره مالیاتی دریافت می کنید تا بهترین نتیجه برای کسب و کار شما باشد.

خدمات ما
درخواست شما

مشاوره رایگان ثبت شرکت

راهنمای ثبت شرکت
فهرست