هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی

هزینه یک عنصر کاهنده درآمد و در نتیجه کاهنده مالیات کسب و کار ها می باشد و آگاهی به هزینه های قابل قبول مالیاتی برای کسب و کار ها بسیار حائز اهمیت می باشد. ماده 147 قانون مالیات مستقیم درباره هزینه های قابل قبول مالیاتی نکاتی را بیان کرده است که تسلط بر آن ها در زمان رسیدگی مالیاتی جز الزامات اولیه یادگیری مالیاتی می باشد.

هزینه های قابل قبول مالیاتی به هزینه هایی گفته می شود که در حد متعارف و متکی به مدارک باشد و این هزینه ها باید مرتبط به کسب و کار یا فعالیت مربوطه باشد و در نهایت باید حد نصاب را رعایت کند. در نتیجه اگر هزینه ای بدون اسناد و مدارک باشد یا در حد متعارف نباشد و یا مربوط به کسب و کار نباشد هزینه غیر قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

لیست هزینه های قابل قبول مالیات

به طور خلاصه هزینه های قابل مالیاتی به شرح زیر می باشند:

 • هزینه حقوق و هزینه استخدام
 • قیمت خرید کالا یا خدمت ( بهای تمام شده )
 • هزینه بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاه 
 • هزینه اجاره محل یا ماشین آلات
 • مخارج سوخت ، برق ، آب ، مخابرات 
 • وجوه پرداختی به بیمه
 • حق امتیاز ، حقوق و عوارض های پرداختی به شهرداری و وزارت خانه ها
 • ذخیره خدمات پس از فروش یا گارانتی
 • هزینه تحقیق و آزمایشات
 • حق تمبر
 • هزینه استهلاک دارایی ها
 • هزینه مطالبات مشکوک الوصول
 • هزینه ها بابت خسارت های وارد شده به کسب و کار
 • هزینه فرهنگی ، ورزشی و رفاهی کارگران
 • استهلاک زیان سنواتی
 • هزینه حمل و ایاب و ذهاب
 • کارمزد 
 • هزینه های پرداختی بابت حق الوکاله ، حق مشاوره حق حضور و …
 • هزینه ملزومات اداری
 • هزینه تعمیرات
 • زیان تسعیر ارز
 • ضایعات کالا البته در حد متعارف

نکات تکمیلی درباره هزینه های قابل قبول مالیاتی طبق بخشنامه های مکمل این قانون به شرح ذیل می باشد:

هزینه حقوق

تمامی هزینه حقوق و مزایای مستمر ، غیر مستمر ، نقدی و غیرنقدی پرداختی به کارکنان ، هزینه عیدی پاداش ، بازخرید مرخصی و سنوات پایان خدمت هزینه مسافرت و فوق العاده ماموریت ، هزینه بیمه و درمان و….. هزینه های قابل قبول مالیاتی هستند که باید داری مستندات پرداخت و همچنین متعارف باشند.

هزینه ماموریت

حد نصاب هزینه ماموریت یا مسافرت به خارج از کشور در سال 87 به مبلغ  روزانه 200 هزار تومان تعیین شده است که این مبلغ در شرکت های تولیدی هرسال 180 روز معادل 6 ماه و برای سایر شرکت ها 60 روز و برای اشخاص حقیقی 30 روز می باشد. اما هزینه ماموریت داخلی شامل حد نصاب نمی باشد.

هزینه تبلیغات

هزینه ها باید مرتبط به محصولات کسب و کار باشد

هزینه ها باید دارای اسناد و مدارک باشد

هزینه ها نباید بیشتر از حد متعارف باشند

هزینه نمایشگاه یا هزینه تبلیغ برای معرفی یا فروش محصول باشد 

پاداش هیئت مدیره

حد نصاب پاداش هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام نباید از 3 درصد و در شرکت های سهامی خاص از 6 درصد سود متعلقه بیشتر باشد. اما لازم به ذکر است که هزینه پاداش هیئت مدیره

جز هزینه های قابل قبول مالیاتی نمی باشد.

خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه

این هزینه ها باید دارای اسناد و مدارک و تاییدیه کارشناسان سازمان های ذی صلاح باشد

هزینه ها باید قابل اندازه گیری باشند

هیچ بیمه یا ارگان دیگری نباید این هزینه ها را جبران کند

مالیات و عوارض کالاهای معاف

مالیات و عوارض پرداخت شده بابت کالاهای معاف، زیر مجموعه هزینه های قابل قبول مالیاتی نمی باشد و باید در بهای تمام شده کالا منظور شود.

هزینه بابت دارایی ها

هزینه هایی که یک کسب و کار بابت دارایی هایی انجام می دهد که متعلق به آن نمی باشد جز هزینه های قابل قبول مالیاتی نمی باشد.

هزینه استهلاک

هزینه استهلاک دارایی هایی که برای کسب و کار نباشد هزینه قابل قبول مالیاتی نمی باشد.

کاهش ارزش دارایی ها

کاهش ارزش دارایی های سرمایه ای و موجودی کالا به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب 

نمی شود.

عضویت در هفته نامه ایمیلی حسابیمو
نام و ایمیل خود را وارد کنید تا از جدیدترین اخبار و مقالات حوزه حسابداری و مالیات مطلع شوید.
اشتراک گذاری مطلب