فقط تا 15 اردیبهشت دوره ها را به قیمت سال قبل ثبت نام کنید

حسابرسی چیست؟

حسابرسی چیه؟

بارها به گوش برخی از ما خورده است که یک سری حسابرس برای رسیدگی کارهای یک شرکت مستقر شدند و دارند حساب ها را بررسی میکنند. حسابرس ها مو را از ماست بیرون می کشند. یا درباره حسابرس های بورس شنیدیم که خیلی خبره هستند چون شرکتهای بزرگ بورسی را حسابرسی می کنند.

وظیفه حسابرس

وظیفه حسابرس ها بررسی موشکافانه حسابها و بررسی اسناد و مدارک برای بدست آوردن اشتباهات یا کشف تقلب می باشد.

حسابرس ها تمامی صورت های مالی را بر اساس استاندارد های حسابداری بررسی می کنند. سیستم های نرم افزاری یک شرکت را برای کشف اشتباهات مالی چک میکنند. بعضی مواقع هزینه های اضافی شرکت را شناسایی میکنند و با مدیران شرکت این موضوع را در میان می گذارند. مشاوره های مالی مختلف می دهند.

انواع حسابرسی

 

برای انواع حسابرسی می توان به حسابرسی صورت های مالی، حسابرسی رعایت، حسابرسی قانونی، حسابرسی عملیاتی، حسابرسی داخلی و مستقل اشاره کرد.

 

حسابرسی صورت های مالی :

بررسی صورت های مالی و تطابق دادن آن ها با استاندارد های حسابداری می باشد.

 

حسابرسی رعایت :

بررسی اینکه آیا این شرکت متعهد به پیمان هایش در قرارداد ها بوده و آیا قوانین و احکام را مطابق با سیاست و قواعد و قوانین دولتی انجام داده است یا خیر.

 

حسابرسی قانونی :

با افزایش تقلب ها و اختلافات مالی حسابرسی قانونی پا به عرصه مالی گذاشت و این نوع حسابرسی تخلفات تجاری، تخلفات کارکنان، خسارت های تجاری و اقتصادی، اختلافات سهامداران را بررسی می کند.

 

حسابرسی عملیاتی :

با وجود پیشرفت های روز افزون و افزایش رقابت بین شرکت ها، حسابرسی عملیاتی برای کسب و کارها با اهمیت ویژه ای مواجه شد.این نوع حسابرسی به بررسی بهره وری، ارزیابی صرفه اقتصادی تولید یک کالا، کارایی، اثربخشی می پردازد.

 

حسابرسی داخلی :

شرکت ها برای جلوگیری از اشتباهات مالی و کشف تقلب ها ، حسابرس هایی را در شرکت استخدام کرده اند تا تمامی اسناد و مدارک را بررسی کنند تا شرکت متضرر نشود.

 

انواع حسابرسی مستقل:

حسابرسان مستقل به تمامی حسابرس هایی که توسط اشخاص خارج از شرکت برای بررسی سود و زیان، هزینه ها، گزارشات مالی و کشف تخلفات تجاری به بررسی اسناد و مدارک یک شرکت می پردازند حسابرسان مستقل می گویند. مانند حسابرسی شرکت های بورسی، حسابرسی تامین اجتماعی، حسابرسی مالیاتی و…

اشتراک گذاری مطلب