دوره آموزش حسابداری ، بیمه و مالیات

8 دوره آموزشی

حسابداری ، بیمه و مالیات

دارای فایل و پروژه

پروژه های تعریف شده کاربردی

پشتیبانی مدرس

ارتباط آنلاین و تلفنی

ویژگی دوره های حسابیمو

آموزش نرم افزار بیمه و مالیات

ارزش بالا نسبت به قیمت دوره

پروژه محور و با تمرین های متداول

دسترسی همیشگی به دوره

متناسب با نیاز بازارکار حسابداری

یادگیری تئوری و تجربی

نظرات دانشجویان دوره ها

این یک دوره شگفت انگیزه

دوره رایگان حسابداری حسابیمو

0
نفر تعداد ثبت نام کنندگان تا امروز