فقط تا 15 اردیبهشت دوره ها را به قیمت سال قبل ثبت نام کنید

مالیات بر اجاره املاک، مالیات بر درآمد اجاره

مالیات بر درآمد املاک

مالیات بر اجاره املاک، مالیاتی است که به درآمد حاصل از اجاره دادن ملک تعلق می گیرد.

مالیات اجاره ملک به عهده موجر می باشد.موجر شخصی می باشد که ملک را به مستاجر اجاره می دهد صرفا موجر نباید مالک باشد.

 

نحوه محاسبه مالیات اجاره

اگر قرارداد برای اجاره ملک وجود داشته باشد مبلغ اجاره از روی سند رسمی مورد محاسبه قرار می گیرد. در صورتی که مبلغ اجاره در سند رسمی نسبت به مبلغ املاک مشابه کمتر از 80% باشد یا قراردادی مبنی بر اجاره وجود نداشته باشد، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.

اگر براساس اسناد و مدارک اثبات شود که مبلغ اجاره با مبلغ اعلامی اختلاف داشته ، مالیات ما به التفاوت اجاره را دریافت می کنند. از مبلغ اجاره باید 25% به عنوان هزینه استهلاک اجاره کسر شود بعد در نرخ مالیاتی آن ضرب و مالیات محاسبه شود.

 

اجاره دست دوم

هر زمان مستاجر ملک را به شخص دیگر اجاره دهد این اجاره دست دوم محسوب می شود.

 

اجاره به اشخاص حقوقی

مسئول پرداخت مالیات اجاره شخص حقوقی می باشد.

 

اعتراض به مالیات اجاره

در صورت اعتراض مودی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون می باشد.

 

موارد معاف از مالیات اجاره

  1.  محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی‌شود مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود.
  2.  هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری را برای سکونت خویش اجاره نماید، میزان مال الاجاره ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد می‌پردازد از کل مال الاجاره دریافتی او کسر می‌شود بعد مالیات مربوطه را پرداخت می کنند.
  3.  درآمد شخص ناشی از اجاره از واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا 150 متر مربع بنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌باشد.
  4.  مکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند، در طول مدت اجاره از ۱۰۰% مالیات بر درآمد اجاره معاف می‌باشند.
  5.  شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات مشمول مالیات می‌باشد.
  • مشمولان این ماده بایستی اظهارنامه موضوع ماده فوق را تکمیل و به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک ارائه دهند.
  • حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.
  • در مورد فرزندان صغیری که تحت کفالت پدر باشند جاری نخواهد بود.
اشتراک گذاری مطلب