فقط تا 15 اردیبهشت دوره ها را به قیمت سال قبل ثبت نام کنید

مفاصا حساب بیمه و نحوه دریافت آن

مفاصا حساب و بیمه پیمانکاری

تعریف مفاصا حساب

در لغت به معنای  تصفیه حساب می باشد.

مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی به معنی تصفیه حساب با سازمان بیمه تامین اجتماعی است. اخذ مفاصا حساب در حقیقت فرآیند تصفیه حساب پیمانکار با بیمه تامین اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک آن به کارفرما  و اخذ مفاصا حساب بر عهده پیمانکار است. مبنای محاسبه و دریافت حق بیمه در مفاصا حساب، ماده ۳۷ و ۳۸ قانون تامین اجتماعی می‌باشد. برگه تصفیه حساب بیمه حاوی اسناد و مدارک مالی و صورت وضعیت‌هایی است که نشان می‌دهند پیمانکار تمامی تکالیف خود را در قبال بیمه انجام داده است.

در حال حاضر دریافت مفاصا حساب به صورت الکترونیکی توسط سایت eservices.tamin.ir امکان پذیر است و دیگر به صورت کاغذی به افراد تحویل داده نمی شود.

مدارک لازم جهت دریافت مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی

 • نامه درخواست مفاصا حساب از طرف کارفرما
 • تاریخ شروع و پایان قرارداد
 • اعلام مبلغ کل کارکرد طبق صورت وضعیت و مشخص کردن نحوه تامین لوازم کار
 • ارائه صورت وضعیت قطعی
 • آگهی تاسیس و صورت وضعیت قطعی به همراه تغییرات (اشخاص حقوقی)
 • تکمیل فرم ابلاغ الکترونیک

 

دریافت مفاصا حساب بیمه

بین پیمانکار و کارفرما برای انجام یک پروژه قراردادی بسته می شود که در آن مبلغ پروژه، جرائم، شرایط و محل انجام پروژه و… ذکر شده است .در ابتدای کار باید ردیف پیمان دریافت کرد. پس از گرفتن ردیف پیمان و لینک شدن آن به سامانه ارسال لیست، می بایستی پرسنل شاغل در قرارداد را در آن ردیف پیمان ثبت نام کرده و در پایان ماه بعد لیست ماهانه پرسنل شاغل را ارسال نمایید.بعد از خاتمه قرارداد باید درخواست مفاصا حساب کنند تا محاسبات لازم جهت اعلام بدهی انجام شود.

به جمع متخصصان حسابداری پیوسته و مهارت‌هایتان را ارتقا دهید!

نرخ بیمه قرارداد

با توجه به دستمزدی یا غیر دستمزدی بودن کار یا با مصالح و مکانیکی بودن کار این نرخ در هر قرارداد متفاوت است، از حاصل ضرب درآمد پروژه در نرخ تعیین شده مبلغ بیمه قرارداد مشخص میشود.

بدهی به بیمه بابت دریافت مفاصا حساب

از اختلاف مبلغ محاسبه شده توسط سازمان با لیست های پرداخت شده توسط پیمانکار مبلغ بدهی این قرارداد بدست می آید و به ایشان ابلاغ می شود بعد از پرداخت بدهی هم پیمانکار هم کارفرما در سامانه eservices.tamin.ir می توانند مفاصا حساب الکترونیکی خود را مشاهده کنند.

ارائه مفاصا حساب و تصفیه حساب

وقتی مفاصا صادر می شود کارفرما باید پولی که از هر صورت وضعیت نگهداری کرده را به پیمانکار بپردازد. کارفرما طبق ماده ۳۸ تامین اجتماعی از هر صورت وضعیت درصدی را به عنوان سپرده نزد خود نگه داشته است.

مشخصات مفاصا حساب بیمه

در برگه مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی، موارد زیر درج شده است:

 • تاریخ و شماره صدور مفاصا حساب
 • شماره پرونده پیمانکار نزد سازمان تامین اجتماعی
 • ردیف پیمان یا کد کارگاه پیمانکار
 • نام کارفرما (دولتی یا خصوصی)
 • نام پیمانکار
 • موضوع پیمان (پیمانکاری عملیاتی فلان)
 • شماره قرارداد کارفرما با پیمانکار و تاریخ انعقاد قرارداد
 • مبلغ ناخالص کارکرد پیمان
اشتراک گذاری مطلب