فقط تا 15 اردیبهشت دوره ها را به قیمت سال قبل ثبت نام کنید

فرمول تولید در حسابداری، حسابداری تولیدی

فرمول تولید

در یک شرکت تولیدی در زمان شروع کار یک حسابدار باید بتواند قیمت تمام شده یک واحد محصول را بدست آورد. برای بدست آوردن بهای یک واحد محصول نیاز داریم تا بدانیم که چه مواردی در تولید محصول دخالت دارد. در ابتدا برای تولید باید مواد اولیه خریداری شود بعد طی یکسری فرآیند به محصول نهایی تبدیل شود.

ساختار فرمول تولید در حسابداری

مواد اولیه:

یک ماده اساسی است که برای تولید کالاها یا محصولات نهایی خریداری می شوند.

کالای در جریان ساخت:

زمانی که مواد اولیه وارد خط تولید می شود قبل از اینکه به محصول نهایی تبدیل شود را کالای نیمه ساخته یا در جریان ساخت گویند.

هزینه سربار:

یکی از اجزاء اصلی تشکیل دهنده بهای تمام شده فرمول تولید در حسابداری ، سربار ساخت می باشد. سربار در واقع هزینه هایی می باشند که مستقیماً در ساخت کالا و تولید محصول دخالت ندارند و به راحتی نمی توان تحمل این هزینه ها را به تولید کالا یا محصولی خاص یا سفارشی مشخص مرتبط دانست. 

برای مثال:

1.هزینه استهلاک ساختمان کارخانه

2- هزینه اجاره ساختمان کارخانه

3- هزینه بیمه اجتماعی سهم کارفرما

4- هزینه سوخت کارخانه

5- هزینه روشنایی کارگاه و کارخانه

6- هزینه حقوق سرپرستان

بهای تمام شده کالای فروش رفته:

هزینه‌های مستقیم مربوط به تولید کالاهای فروخته شده توسط یک شرکت را بهای تمام شده کالای فروش رفته گویند.

هزینه‌هایی لحاظ می‌شوند که به صورت مستقیم به تولید محصولات مربوط هستند و در این فرایند، هزینه‌های غیرمستقیم ، مثل هزینه‌های توزیع، فروش و بازاریابی و… مدنظر قرار نمی‌گیرد. برای اینکه یک محصول تولید شود باید روند زیر طی شود.

از زمانی که مواد اولیه وارد خط تولید می شود چندین کارگر برای تولید آن باید در خط تولید فعالیت کنند که هریک در پایان ماه حقوق خود را باتوجه به میزان کارکرد و سابقه کار و نوع فعالیت دریافت میکنند که این مبلغ باید به بهای تمام شده کالا اضافه شود و همچنین این کارگران از دستگاه هایی برای تولید استفاده می کنند که نیاز به رسیدگی و تعمیر دارند و در نهایت بدلیل استفاده از این دستگاه ها باید هزینه استهلاک و تعمیرات آن به بهای تمام شده کالا اضافه شود و علاوه بر این موارد هزینه برق،آب اجاره و… نیز باید به ارزش کالای ما اضافه شود تا نهایتا محصول نهایی تولید شود . اگر یکی از موارد ذکر شده نباشد (برای مثال برق قطع شود) تولید انجام نمیشود.

اشتراک گذاری مطلب