دوره ارزش افزوده

میزان پیشرفت شما در دوره

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
200 هزار تومان

ثبت تیکت در موبایل

زمانی که در صفحه یک درس هستید، می توانید با ضربه روی پروفایل خود از گزینه ثبت تیکت استفاده کنید.

ثبت تیکت در لپ تاپ و کامپیوتر

زمانی که در صفحه یک درس هستید، می توانید با ضربه روی پروفایل خود از گزینه ثبت تیکت استفاده کنید.

راهنمای ثبت تیکت پشتیبانی بستن