دوره جامع حسابداری

کاربر

میزان پیشرفت شما در دوره

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
7.150.000

آخرین آپدیت دوره ها :

اردیبهشت:

  • اضافه شدن درس “تعاریف اولیه حسابداری بازرگانی” به سرفصل حسابداری بازرگانی
  • اضافه شدن درس “صورت وضعیت” به سرفصل صورت های مالی